OpenElec MPEG-2 VC-1 TVNPlayer, onet.tv, ipla. vod.tvp.pl

Fundacja Raspberry PI zaczęła ostatni sprzedawać licencję na kodeki MPEG-2 VC-1. Jednocześnie ogłoszono wsparcie dla CEC i …

Python GPIO

Prosty program wykorzystujący bibliotekę RPi.GPIO. import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Set up header pin …

Zaczynamy!

Pierwszym projektem z wykorzystaniem Raspberry PI będzie standardowa i mocno już oklepana, milion razy robiona stacja pogody. …